Uitloop

Indien je module niet meer valt binnen de reguliere studiejaren, dan valt de module in deze cursuscategorie.